Undervisning

2013- Shakespeare workshop, Skuespillerakademiet, København
2011-13 Dramalærer Borups Højskole
2011-13 Shakespeare workshop, Højskolen Snoghøj, Fredericia
2007-12 Dramalærer på Det Danske Musical Akademi, Fredericia
2005- Underviser på erhvervskurser i mundtlig formidling og præsentation
2004 Kunstnerisk leder af skoleprojekt ”Lån mig dit magiske øje”, Nykøbing Mors
2003-08 Dramalærer på Teaterskolen Holberg, København
2002 Leder af Limfjordsteatrets sommerskole for børn og unge, Nykøbing Mors
2000-2004 Kunstnerisk leder af Musical-skolen i København under H-O-F
1998-2004 Dramalærer under Hovedstadens Oplysningsforbund H-O-F, København

For referencer se anbefalinger

Fokus-områder som dramalærer:

Improvisation: Udfra basale dramaøvelser og improvisationer trænes scenisk nærvær, spontanitet, samarbejde, kropssprog og statusspil. Inspiration: Keith Johnstone og Dario Fo.

Shakespeare: Arbejde med monologer og dialoger af ”verdens største dramatiker” - med særlig vægt på gestikkens stringens og stemmens brug som nøglerne til at spille Shakespeare. Derudover trænes tekstforståelse og versemål samt undervises i Shakespeares tid og teaterforståelse. Inspiration: Bl.a Nadine George.

Det kreative samspil: Arbejde med udvalgte scener fra klassiske og moderne skuespil af bl.a. Tjekhov, Strindberg, Sheppard og Mamet. Udfra den præmis at teater handler om relationer, lægges energien i samspillet mellem karaktererne fremfor overdrevent fokus på egne følelser. Inspiration: Earle Gister og Sanford Meisner

Dramatisk sangfortolkning: Enhver sang rummer en fortælling. At foredrage en sang troværdigt kræver derfor det samme arbejde som at spille en dramatisk tekst. Herudfra trænes tekstfortolkning, scenisk fokus, frasering og sammenhæng mellem melodiske forløb og følelsesmæssige højdepunkter. Der arbejdes ikke med decideret sangteknik. Inspiration: David Brunetti

Fagrelevant uddannelse og kursusforløb

2006-08 Iscenesættermoduler på Statens Teaterskole, København
2003-04 Iscenesættermoduler hos Vibeke Wrede, Odsherred Teaterskole
1997-2002 Stemmetræning hos Nadine George, København og London
1997-2000 Skuespiltræning hos Earle Gister, København og Odsherred Teaterskole
1992-94 Skuespilteknik, dans, maskearbejde m.v. i Teater Kavaleriet, København
1986-88 Studier ved Teatervidenskab, Københavns Universitet